Trosopplæring

En ressursside for trosopplæring.

Andaktsressurser, formingsaktiviteter og leker

Tips til andaktsressurser, formingsaktivIteter og leker fra andre organisasjoner og nettsider. Du må selv vurdere hva som passer for din gruppe.

Powered by Cornerstone