Nådemidler

Velsignelse av ekteskap.
Dåp.
Gravderd.

Velsignelse av ekteskap

Hvordan gjennomføre?

Temaholder: Christian Lilleheim

Liturgi velsignelse Misjonssambandet

Liturgi Den norske kirke

Viktige skjema - Kirken

Dåp

Hvorfor barnedåp?

Hvorfor døper vi, hva er dåp og hvorfor døper vi barn?
Temaholder: Ivar Vegge

 

Dåp - Hvordan forberede, gjennomføre og følge opp?

Temaholder: Christian Lilleheim

Dåpsliturgi fra Misjonssambandet

Dåpsregistreringsskjema

Forslag til dåpsliturgi hentet fra Salem misjonskirke NLM Bergen.

Bønnekort til faddere

Gravferd

Hva gjør jeg når vi får vite om et dødsfall?

Temaholder: Christian Lilleheim

 

Sorgsamtalen

Temaholder: Christian Lilleheim

Liturgi gravferd Misjonssambandet 

Liturgi gravferd Den norske kirke

Powered by Cornerstone