Forsamlingsarbeid

På denne siden vil du finnne ressurser for ulike arbeidsområder i forsamlingen. 

Smågrupper

Hva er smågrupper og hvorfor er de viktige i menigheten? 

Temaholder: Tonje Haugeto Stang

Del 1: 

Smågrupper som et verktøy i inkludering og å skape tilhørighet i menigheten

Del 2: 

Diakoni

Diakoni

Hva er det og angår det meg?

Temaholder: Rollaug Waaler

Diakoni i hverdagen

Hvordan få det til?

Temaholder: Rollaug Waaler

Diakoniheftet til nedlastning. Heftet kan også bestilles hos hovedkontoret@nlm.no.

Diakoni - prinsippdokument for Misjonssambandet

 

Sjelesorg

Hva er sjelesorgarbeid?

Og hvordan kan dette se ut i em menighet?

Temaholder: Grete Yksnøy Martinsen

 

Medlemskap i menighet

Hva innebærer det å være medlem i en forsamling?

Mange forsamlinger har kurs for sine medlemmer. Hvilke fordeler og muligheter gir dette forsamlingen? Dersom en har et medlemskurs, hva bør en legge vekt på av innhold? Hvordan kan formen på et slikt kurs være? Et det kritereier som må oppfylles for å være invitert til et slikt kurs? Hvordan følger en opp deltakere i etterkant?

Temaholder: Andreas Bakke 

Powered by Cornerstone