Liturgi og møteform

Utviklingen i Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) hvor stadig flere forsamlinger er menigheter – og gjennomfører både dåp og nattverd – gjør at behovet for et ressursdokument for gudstjenesten har meldt seg. Flere har også etterspurt en revisjon av de gjeldende ordningene for dåp og nattverd som NLM utarbeidet for noen år tilbake (den gang sammen med Indremisjonsforbundet (ImF) og Normisjon).

Ressurs-for-gudstjeneste-i-nlm - Word

Ressurs-for-gudstjeneste-i-nlm PDF

Powered by Cornerstone